Půjčovna lodí Bisport letos již druhým rokem pořádala příměstské tábory v Týnci nad Sázavou a v Kácově.

Na první turnus zálesácky-vodáckého tábora v Týnci nad Sázavou zavítali i členové Sboru dobrovolných hasičů z Pecerad. V rámci jednoho slunného odpoledne se postarali o zábavný, ale i lehce výukový program pro 32 účastníků.Děti si mohly prohlédnout dvě zásahová vozidla, veškeré vybavení a také výstroj hasičů. Tu si někteří i na vlastní kůži vyzkoušeli.

Potom se rozdělily do tří skupin a statečně plnily veškeré úkoly na jednotlivých stanovištích. Na prvním si zopakovaly základní telefonní čísla a potrénovaly paměť, na druhém si vyzkoušely spojování hadic a střelbu na terč jako při požárním útoku a na třetím se pak svezly na hasičském člunu. Kromě jiného si vyzkoušely také štafetový závod s přenášením vody.

Počasí skutečně přálo, a tak bylo odpoledne zakončeno během pod hadicí s vodou a samozřejmě koupačkou v Sázavě. Na památku si děti odnesly jmenovky se Soptíkem.

Jménem Sboru dobrovolných hasičů Pecerady děkujeme za pozvání a doufáme, že si všichni zúčastnění užili pěkné odpoledne u řeky.

Jitka Žabová, SDH Pecerady

příměstské tábory pecerady

příměstské tábory1


stav_vody-01