Bisport

Čistá řeka Sázava 2022

Dobrovolníci o víkendu uklidí řeku Sázavu a její okolí

Dobrovolníci o víkendu opět vyčistí řeku Sázavu a její okolí. Vyhledávaný vodní tok projde před turistickou sezonou jarní očistou už posedmnácté. Při úklidu jeho břehů, ale i přítoků, se mezi 8. a 10. dubnem vystřídá více než 1 000 lidí. Po dvouleté přestávce způsobené covidovou pandemií se akce uskuteční ve své tradiční podobě. Na asi 90kilometrový úsek z Kácova do Pikovic, který se uklízí v režii Posázaví o.p.s., nastoupí party dobrovolníků a odpad, který nasbírají, budou nákladní auta odvážet na skládku.

Mottem projektu, známého jako Čistá řeka Sázava, zůstává „Tři dny v roce nestačí“. „Odkazuje na skutečnost, že by lidé měli být ke svému okolí všímaví po celý rok, nejen po ony tři dny, kdy akci pořádáme,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s., Bohunka Zemanová. Sbírat odpadky kolem řeky mohou podle ní lidé kdykoli, třeba až do konce vodácké sezony spojené se zamčením Sázavy na konci října. Informace o projektu najdou zájemci na www.cistarekasazava.cz nebo na facebookové stránce projektu.

Poslední dva ročníky projektu ovlivnila koronavirová pandemie – původně třídenní hromadná akce se proměnila na individuální a „protáhla“ se na půl roku. Dobrovolníci k řece vyráželi od dubna do konce října sami nebo po malých skupinkách a ze břehů sbírali vše, co tam nepatří. Jen v loňském roce tak okolí řeky Sázavy „zbavili“ kolem 15 tun odpadků. Jen pro zajímavost: celkové množství odpadků sesbíraných v 16leté historii projektu se pohybuje kolem 400 tun a pomáhalo při tom 15,5 tisíce dobrovolníků! V posledních letech je ale obecně odpadků méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už naštěstí nevznikají.

 Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace:

Bohuslava Zemanová, , 723 881 081

Jaroslava Tůmová, , 602 216 637

Nabídka brigády