Vodácké trasy na Sázavě

Začátek Konec
Doporučený
počet dní
Počet
ř. km
Jednodenní vodácké výlety
Týnec nad Sázavou Pikovice 1 15,9
Čerčany Týnec nad Sázavou 1 14,2
Sázava Čerčany 1 21,9
Český Šternberk Sázava 1 19,8
Český Šternberk Ledečko 1 9
Kácov Český Šternberk 1 11
Kácov Ledečko 1 20
Zruč nad Sázavou Kácov 1 18,3
Dvoudenní vodácké výlety
Čerčany Pikovice 2 30
Sázava Týnec nad Sázavou 2 37,8
Český Šternberk Čerčany 2 41,4
Kácov Sázava 2 30,5
Zruč nad Sázavou Český Šternberk
nebo Ledečko
2-3 38/42
Zruč nad Sázavou Český Šternberk 2 29,3
Začátek Konec Doporučený počet dní
Počet ř.
km
Tří až čtyřdenní vodácké výlety
Sázava Pikovice 3-4 52
Český Šternberk Týnec nad Sázavou 3-4 55,6
Kácov Čerčany 3-4 52,4
Zruč nad Sázavou Sázava 3-4 48,8
Stvořidla Kácov 3 49,2
Stvořidla Český Šternberk 3-4 60
Začátek Konec Doporučený počet dní
Počet ř.
km
Čtyř až pětidenní vodácké výlety
Český Šternberk Pikovice 4-5 71,5
Kácov Týnec nad Sázavou 4-5 66,6
Zruč nad Sázavou Čerčany 4-5 71
Pěti až šestidenní vodácké výlety
Kácov Pikovice 5-6 82,5
Zruč nad Sázavou Týnec nad Sázavou 5-6 84,9
Stvořidla Sázava 5-6 79,7
Stvořidla Čerčany 5-6 101,7
Šesti až osmidenní vodácké výlety
Zruč nad Sázavou Pikovice 6-7 101
Stvořidla Týnec nad Sázavou 6-7 115,8
Stvořidla Pikovice 7-8 131,7

Nabídka brigády