Bisport

Příměstský tábor v Kácově – Vodácký tábor

Termín: 31. 7. až 4. 8. 2023

Co na děti bude jednotlivé dny čekat

• Vodácký výlet – tento tábor je zaměřen především na vodu, kde bychom chtěli děti
naučit vše spojené s lodí (manipulace, pádlování, splutí)
• Lezecká stěna

Naše tábory jsou stavěné především pro pobyt a pohyb dětí v přírodě, připravujeme dětem
program tak, aby se dokázaly zabavit i bez mobilních telefonů a počítačů. Cílem je hlavně
zábava, největší odměnou je úsměv dětí a jejich radost z času, který tu s námi strávily. Děti si
z našeho tábora odnesou zážitky, nové dovednosti, vlastnoručně vyrobené suvenýry,
fotografie.
Příměstské tábory jsou pro nás radost a jejich plánování a zajišťování nás baví. V řadách
našich zaměstnanců máme sportovce, pedagogy, vyškolené zkušené instruktory i
zdravotníka.

Podrobné informace k táborům ZDE.

Nabídka brigády